Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004Papírová petice

– byla ukončena 18. 2. 2010

Výzva k petici za Černou kostku v Ostravě

Od uveřejnění petice dne 16. června t. r. na www.cernakostka.cz proti postoji vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které zamítlo realizaci již hotového a schváleného projektu novostavby krajské vědecké knihovny v Ostravě, známého pod názvem Černá kostka, uběhly právě tři měsíce. Za tu dobu se k ní přihlásilo více než 3400 občanů (stav k 22. 9. t. r.), jímž tímto děkujeme. Na základě petice se podařilo dosáhnout zveřejnění rozpočtu uvedeného projektu a tím vyvrátit nesmyslná tvrzení o jeho předražení, ověřit stanovisko Krajského úřadu a zprostředkovat setkání představitelů kraje s projektanty Černé kostky. Současně jsme informovali o této petici nejen Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ale též Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Evropskou komisi. Stanovisko Krajského úřadu sice zůstalo nezměněno, avšak to, že existuje početná skupina obyvatel, jimž není lhostejný projekt budovy veřejné služby, ovlivnil vyjadřování představitelů kraje. Již nehovoří, jak jsme toho byli na besedě s hejtmanem Jaroslavem Palasem dne 17. 9. v Klubu Fiducia svědky, o tom, že se jedná o megalomanský projekt, nezpochybňují jeho architektonické kvality.

Nyní hejtman zdůrazňoval údajnou finanční náročnost provozu, i když na základě srovnání s provozními náklady jiných moderních knihoven lze i tato tvrzení označit za nepodložená. Hejtman Jaroslav Palas navíc požaduje, aby se náklady na provoz pohybovaly ve výši stávajícího rozpočtu knihovny, což není reálné. Provoz nové knihovny, která by měla poskytovat služby na mnohem vyšší úrovni a doufejme i vyššímu počtu uživatelů, nemůže z logiky věci stát stejně jako v případě nynějšího provizoria. Z toho je patrné, že původní i nynější argumenty nejsou ničím podloženy a že slouží pouze jako záminka k zamítnutí projektu a k získání 600 milionů Kč z prostředků EU na jiné účely. Naše požadavky jsou nyní tytéž jako v červnu t. r. Na současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Jaroslavem Palasem se znovu obracíme s protestem proti nynějšímu postupu a zároveň s požadavkem, aby vedení kraje odvolalo své rozhodnutí ohledně zamítnutí realizace již existujícího a schváleného projektu. Domníváme se, že peníze z fondů Evropské unie jsou dostatečným základem pro zahájení výstavby knihovny a již přislíbené prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a z krajského rozpočtu umožňují realizaci celého projektu. Požadujeme, aby krajský úřad vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby a aby v nejkratším možném termínu zahájil realizaci projektu.

Dále se s touto peticí obracíme na Evropskou komisi, aby trvala na náležitém využití peněz pro realizaci knihovny a na ministra kultury ČR Václava Riedlbaucha, aby zvážil možnosti, jak podpořit existující projekt. Musíme jako v první výzvě zopakovat, že Ostrava je v oblasti služeb vědy a kultury v mnohém městem provizorií. Proto považujeme za důležité postavit se proti vzniku dalšího provizoria a špatného řešení. Navíc je nezpochybnitelný fakt, že zatímco projekt Černé kostky měl být z podstatné části financován z prostředků Evropské unie a státu, krajský úřad nyní počítá s vyplacením získaných peněz na zcela jiné účely a financování knihovny do budoucna hodlá přenést na bedra státu a budoucího krajského rozpočtu. Ve výsledku by tedy údajně „levnější“ budoucí stavba Moravskoslezské vědecké knihovny českého daňového poplatníka mohla vyjít dráž než realizace hotového projektu – tzv. Černé kostky od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

Děkujeme všem za podporu

Za petiční výbor dne 22. září 2009: Martin Strakoš, Jaroslav Němec, Antonín Dvořák

chci podepsat internetovou peticiPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |