Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 22. 4. 2009

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 22. 4. 2009 v zasedací síni krajského úřadu – výběr k tématu "nové Moravskoslezské vědecké knihovny" [...]

Ing. Zbyněk Stanjura - požádal ještě o zařazení bodu "Informace o stavu přípravy stavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny",

[...]

o zařazení bodu "Informace o postupu stavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny" - neschváleno (26 pro, 10 proti, 21 se zdrž.) - pořadové hlasování č. 4,

[...]

Mgr. Pavel Drobil - dotázal se, na kolik tahle realokace, jak uvedl hejtman kraje, bude znamenat zásah do ROPu ve smyslu vyjednávání minimálně s národním monitorovacím orgánem nebo obecně otevření ROPky - zda tam nebude žádný problém,

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že zaznamenal, že se uvažuje o tom, že 600 mil. Kč pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu by mělo být alokováno jinam,

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - uvedl, že pokud bude jakýmsi způsobem záležitost knihovny v čase odsunuta, je považováno za logické, aby vyčleněných 600 mil. Kč bylo rozumně v rámci té prioritní osy přealokováno do oblastí, které jsou alespoň trochu příbuzné, např. do školství,

Ing. Zbyněk Stanjura - sdělil, že je známo, že to bude složité, nicméně čerpat se dá přece do roku 2015 a hovořit v dubnu 2009 o tom, že by mohly být problémy s čerpáním, mu připadá úsměvné,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že uvedený projekt zrušen nebude, ale že bude zvolená jiná a levnější varianta než ve výši 1,5 miliardy Kč,

Ing. Petr Adamec - dotázal se, jaká je náhradní varianta řešení tohoto projektu,

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že samotný projekt byl odhadován ve výši 1.200 mil. Kč, z toho 600 mil. evropských peněz a 490 mil. peněz státních, tudíž z vlastních zdrojů mělo být cca jen 110 mil. Kč,

Ing. Jaroslav Palas - upozornil, že od problematiky nemocnice se přešlo k problematice knihovny,

[...]

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis34.html] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |