Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Celková rekapitulace nákladů (5. 8. 2008)

– staveb "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ a „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října“
Název �části (sou�části) díla Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH
  (K�) (K�) (K�)
stavba "Novostavba Moravskoslezské v�ědecké knihovny" 1 014 965 153 192 843 379 1 207 808 532
stavba "Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. �října" 257 715 030 48 965 856 306 680 886
Projektová dokumentace skute�čného provedení stavby 2 840 000 539 600 3 379 600
Geodetické zam��ěření stavby v�četně� geometrického plánu 1 200 000 228 000 1 428 000
Projektová dokumentace pro provád�ní stavby „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. �října“ (realizač�ní projektová dokumentace) 2 960 000 562 400 3 522 400
Zpracování projektu organizace výstavby, který zkoordinuje realizaci obou staveb 185 000 35 150 220 150
Velkoplošný informač�ní panel, pamě�tní desky 280 000 53 200 333 200
Ostatní náklady dle smlouvy o dílo nutné pro �řádné a úplné provedení díla, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených položkách 0 0 0
Cena celkem 1 280 145 183 243 227 585 1 523 372 768

V Ostrav�ě dne: 5. 8. 2008Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |