Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

3. zasedání zastupitelstva kraje 17. 2. 2005

Příprava akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny


Výpis ze zápisu:

 

Příprava akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny


Předkladatel materiálu: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

- bez úvodního slova

Návrh usnesení byl bez připomínek schválen (61 pro, 0 proti, 3 se zdrž.) - přij. usn. č. 3/76/1.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 3/155 ze dne 2. 2. 2005

k usnesení zastupitelstva kraje č. 9/120/1 ze dne 28. 3. 2002

(č. usnesení) 3/76/1

1) bere na vědomí

informaci o průběhu přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

3/76/1

2) rozhodlo

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2006 finanční prostředky ve výši 21.396 tis. Kč na financování výdajů na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti pro akci Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovnyPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |