Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Tisková zpráva MSK 17. 6. 2009

Rada kraje předpokládá zahájení stavby Moravskosleszké vědecké knihovny do tří let

Projekt megalomanské „Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny“ bude nahrazen novým méně nákladným řešením, jehož zahájení se předpokládá do tří let. Potvrzuje to již zdůrazňovaný fakt, že výstavba knihovny je jednou z priorit současného vedení Moravskoslezského kraje.

Jasně si uvědomujeme, že jde o velký závazek celý projekt přepracovat a zrealizovat. Vedení Moravskoslezského kraje vyhodnotilo hlavně finanční požadavky na výstavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny jako zcela finančně neúnosné. Takové riskantní jednání si nemůžeme dovolit. Prověřili jsme také rozpočtové náklady na stavbu „Černé kostky“ a máme potvrzeno, že se tato budova nedá levněji postavit,“ řekl hejtman Jaroslav Palas a dodal: „Finanční prostředky z  Regionálního operačního programu ve výši 600 mil. Kč, které budou alokovány do našeho kraje, přesuneme do zdravotnictví a školství“.

Dne 8. 6. 2009 proběhlo jednání hejtmana kraje Ing. Jaroslava Palase a náměstka hejtmana Ing. RSDr. Svatomíra Recmana s ministrem kultury prof. Václavem Riedlbauchem ve věci změny způsobu financování a časových parametrů stavby Moravskoslezské knihovny.

Počáteční záměr na výstavbu vědecké knihovny měl stát 565 mil. Kč a v současné době se uvažovaná částka na výstavbu původního projektu vyšplhala na téměř 2 mld. Kč, což je několikanásobné navýšení. Toto je hlavním důvodem navržené změny.

Zastupitelstvo kraje dnes 17. 6. 2009 na svém 5. zasedání podpořilo usnesení o nových finančních objemech a předpokládanému harmonogramu přípravy a realizace stavby Moravskoslezské knihovny a návrh na ukončení přípravy a realizace projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ k financování z evropských finančních zdrojů a návrh na zrušení souvisejících usnesení.

Na výstavbu vědecké knihovny, včetně parkovacího objektu, se předpokládá finanční objem 850 mil. Kč, na jejíž financování se bude podílet stát a Moravskoslezský kraj, z toho bude 700 mil. Kč na stavbu knihovny a 150 mil. Kč na interiér a vybavení knihovny.

Zpracovala: Šárka Vlčková, tisková mluvčíPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |