Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Porovnání NTK Praha a MSVK Ostrava

Tabulka porovnání kapacit, výměr a cen Národní technické knihovny a Moravskoslezské vědecké knihovny. Tabulka může sloužit pouze jako orientační pomůcka. (Obě stavby nelze zjednodušeně srovnávat mimo jiné proto, že v případě Černé kostky je mnohem rozsáhlejší podzemní stavba, dále má více podzemních parkovacích míst, větší kapacitu depotů a naopak méně studijních míst. Je rozdílný i způsob financování.)

Porovnání NTK Praha a MSVK Ostrava

NTK

MSVK + IPO

jednotka

porovnání s NTK

celkový obestavěný prostor

172.258

138.013

m3

80,1%

nadzemní část

114.839

48.195

m3


podzemní část

57.419

89.818

m3


užitková plocha všech podlaží

38.661

28.307

m2

73,2%

počet parkovacích míst

291

349

ks


celková kapacita uložení fondu

1.788.441

2.238.799

ks


počet studijních míst 1.322 481 ks  

Novostavba MSVK vč. DPH1


1.158.083.575

 

IPO na ulici 28. �října vč. DPH1   306.680.886  
celkové nejnižší náklady projektu MSVK+ IPO vč. DPH1
  1.467.635.156  
celkové rozpočtové a předpokládané náklady MSVK+ IPO vč. DPH2   1.497.415.126  
nejnižší nabídku v rámci otevřeného řízení – MSVK+ IPO vč. DPH3   1.523.372.768  
celkové náklady NTK vč. DPH 2.215.358.705  
Náklady NTK srovnatelné s MSVK vč. DPH v cenové úrovni 20084 1.938.482.501
 

Zkratky:

NTK - Národní technická knihovna v Praze
MSVK - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
IPO - integrovaný parkovací objekt přičleněný k MSVK
IT - knihovní informační technologie zahrnující pořízení HW a SW

Poznámky:

1 Nejnižší nabízené ceny za jednotlivé části díla dle veřejné zakázky pod označením „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř. č. 95/2008 u různých uchazečů.

2 Rozpočtové a předpokládané náklady projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" zjištěné pro potřeby vyhotovení studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

3 Nejnižší nabídku v rámci otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu (veřejná zakázka pod označením „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny", poř.č. 95/2008), podalo sdružení společností OHL ŽS, a.s., VOKD, a.s., TCHAS, spol. s r. o.

4 Oddělené jsou náklady na Informační systém a Corporate Identity, Elektronické zabezpečení knižních fondů, gastro vybavení, vybavení IT a  finančních služeb.


zdroje:


[editace: 14. 7. 2009] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |