Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Tisková zpráva MSK | 9. listopadu 2004

STANOVISKO K PARKOVÁNÍ U VĚDECKÉ KNIHOVNY

K informacím primátora statutárního města Ostravy Aleše Zedníka, které poskytl médiím na tiskové konferenci v úterý 9. listopadu 2004, sdělujeme následující:


Veřejná soutěž o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla vyhlášena v souladu s příslušnou právní legislativou*. Českou komorou architektů (ČKA) byly podmínky soutěže v souladu se soutěžním řádem ČKA označeny za regulérní.

Jak už z názvu veřejné soutěže vyplývá, soutěž řešila návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby krajské vědecké knihovny, nikoliv parkovací místa pro okolní subjekty. Vítězný návrh samozřejmě řeší parkovací místa pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, konkrétně by zde mělo vzniknout 140 stání, z toho 7 pro invalidy. Veřejná soutěž byla vyhlášena pouze na území, které je kraji městem zapůjčeno účelově na výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny. Útvar hlavního architekta magistrátu města Ostravy byl o vyhlášení veřejné soutěže informován a požádán o stanovení regulačních podmínek (jako např. architektonická vazba na okolí, vymezení území, parkovací plochy, řešení dopravy, vzdálenost budovy od osy silnice 28. října apod.).

O společném vybudování parkovacích ploch pro okolní subjekty budou vedena jednání.

*Zákon č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle §847 až §849 zákona 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Soutěžní řád České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Katherini Koláčková
tisková mluvčí

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/tisk_info_detail.html?id=319Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |