Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

ROP – Projekty doporučené k financování | 15. zasedání - 26. června 2008

Projekty doporučené k financování z výzvy č. 2.1 - 03 pro dílčí oblast podpory 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami Regionálního opreačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Pořadí

Reg. číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Maximální dotace (v Kč)

Maximální dotace z celkových způsobilých výdajů bez příjmů (v %)

1

CZ. 1.10/2.1.00/03.00215

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Moravskoslezský kraj

600 000 000,00

51,86

Celkem v Kč600 000 000,00

-Pozn.: projekt "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" je velkým projektem podle či. 39 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a může být financován až po kladném rozhodnutí Evropské komise.

[zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/626/] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |