Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Výbor Regionální rady k usnesení Výboru Regionální rady č. 14/123 ze dne 7. 5. 2008


[...]

(č. usnesení)
15/141
1) b e r e n a v ě d o m í
Hodnotící zprávu pro 3. kolo výzvy v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory
14
2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2) s c h v a l u j e
projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, doporučený k financování v rámci 3. kola výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblasti podpory 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3) p o v ě ř u j e
ředitele Úřadu Regionální rady Ing. Davida Sventka, MBA koordinací činností spojených s přípravou podkladů a s vyjednáváním s Evropskou komisí pro rozhodnutí Evropské komise o financování velkého projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ včetně předložení Žádosti o potvrzení podpory dle přílohy XXI Nařízení 1828/2006 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |