Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Sdělení k oznámení vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě

Sdělení MSK ze dne 22. 7. 2009 k oznámení vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě poslané petičním výborem na e-mailovou adresu elektronické pošty MSK dne 21. 6. 2009.

Sdělení k oznámení vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě


Vážený pane,
na základě informace o vzniku občanské iniciativy za Černou kostku v Ostravě a znění výzvy petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, kterou jsme od Vás obdrželi dne 22. června 2009, si Vám dovolujeme zaslat stanovisko k dané věci a současně sdělujeme, že Vaše podání nepovažujeme ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za petici.

Dne 24. 6. 2009 jste se obrátili na Krajský úřad Moravskoslezského kraje s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadované údaje Vám byly poskytnuty dopisem č. j. MSK 110635/2009 ze dne 2. 7. 2009 odborem investičním a majetkovým Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny je stále jednou z priorit současného vedení Moravskoslezského kraje. Projekt „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" bude nahrazen novým, méně nákladným řešením, jehož zahájení se předpokládá do tří let. O této změně včetně rozhodnutí o podání žádosti o změnu registrace akce na Ministerstvo kultury České republiky rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. června 2009.

S pozdravem

JUDr. Marta Wroblowská
vedoucí odboru územního plánování,
stavebního řádu a kulturytext e-mailu oznamujícího vznik Občanské iniciativy za Černou kostkuPředmět: Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004
Datum: Sun, 21 Jun 2009 23:41:20 +0200
Od: Jaroslav Němec <nemec@cernakostka.cz>
Komu: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Dobrý den,

chceme Vás touto cestou informovat o právě vzniklé občanské iniciativě za Černou kostku v Ostravě.

Tedy "Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004"

S pozdravem
Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec – petiční výbor


www.cernakostka.cz

Text výzvy:

Vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje rozhodlo podle sdělení tiskové zprávy z 11. 6. 2009, že nepřistoupí k realizaci již hotového a schváleného projektu novostavby krajské vědecké knihovny na třídě 28. října v Ostravě. Vítězný projekt z regulérní architektonické soutěže,  uspořádané krajským úřadem v roce 2004, získal nejen první místo v  klání, které je důkazem, že bez transparentního soutěžení neexistuje  svobodná společnost, ale současně si získal i naše sympatie. Je tomu tak proto, že daný projekt považujeme za kvalitní, výrazný a  hodný veřejné stavby takového významu, jakým je veřejná knihovna s  vědeckým zaměřením. Jsme plně přesvědčeni, že pluralitní společnost si  nelze představit bez kvalitního přístupu k různorodým zdrojům informací.  Demokracie hodná toho jména musí nabízet takových zdrojů více – mimo  jiné i městské, univerzitní, soukromé nebo právě vědecké knihovny, nyní  v regionech pod správou krajů. Proto naše občanská a současně politicky  nezávislá iniciativa, spojující občany, kteří si uvědomují důležitost  knihoven pro rozvoj společnosti, se obrací k nejširší veřejnosti se  žádostí o podporu.

Na současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem se obracíme s protestem proti nynějšímu postupu a zároveň s požadavkem, aby vedení kraje odvolalo své rozhodnutí ohledně zamítnutí realizace již existujícího a schváleného projektu. Domníváme se, že je potřeba dále jednat o možnostech jeho financování a to jak s Ministerstvem kultury ČR, Evropskou unií, s městem Ostravou, tak i s jinými subjekty. Požadujeme, aby krajský úřad vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby a aby v nejkratším možném termínu zahájil její realizaci.

Dále se s touto peticí obracíme na Evropskou komisi, aby revidovala možnost jiného využití peněz určených pro výstavbu knihovny a na ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha, aby zvážil možnosti, jak podpořit existující projekt. Obracíme se také na primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara, aby svým postojem podpořil projekt, jehož význam pro právě připravovanou akci – Ostrava, evropské město kultury 2015 - ač není její bezprostřední součástí, je nezpochybnitelný.

Ostrava je v oblasti vyšších služeb vědy a kultury v mnohém městem provizorií, městem, které hluboce vězí v minulém století a které se dosud nedokázalo vyrovnat s mnoha problémy své kulturní infrastruktury, zděděnými z dávné i nedávné minulosti. Proto považujeme za důležité postavit se proti vzniku dalšího provizoria a špatného řešení. Navíc je nezpochybnitelný fakt, že zatímco nynější projekt měl být z podstatné části financován z prostředků Evropské unie a státu, nyní krajský úřad počítá s vyplacením získaných peněz na zcela jiné účely a financování knihovny do budoucna hodlá přenést na bedra státu a budoucího krajského rozpočtu. Ve výsledku by tedy údajně „levnější“ budoucí stavba Moravskoslezské vědecké knihovny českého daňového poplatníka mohla vyjít dráž než realizace nynějšího, dle krajského úřadu údajně dražšího projektu. Za připomínku také stojí, že součástí současného projektu je integrovaný parkovací dům, začleněný nad rámec původního vítězného návrhu do stavby na požádání města Ostravy a se souhlasem krajského úřadu. Tím sice vzrostla cena realizace, na druhé straně tento záměr měl přínést městu chybějící parkovací stání, tak důležitá v bezprostředním sousedství Domu kultury města Ostravy. Tyto údaje současné vedení krajského úřadu ve svých argumentech vůbec nezmiňuje, ač zcela mění náhled na údajnou přílišnou nákladnost současného projektu.

S takovým převracením faktů nesouhlasíme. O dobrá řešení je třeba se zasloužit. K tomu může přispět i tato petice – hlas na podporu „Černé kostky“ podle vítězného projektu z regulérní architektonické soutěže od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Děkujeme všem, kteří novostavbu vědecké knihovny v Ostravě – Černou kostku – dle existujícího návrhu touto peticí podporují.www.cernakostka.cz 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |