Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Odpověď hejtmana na dopis petičního výboru z 18. 9. 2009
Dopis se žádosti o informace:


V Ostravě 18. 9. 2009

Vážený pane hejtmane,

včera dne 17. září t. r. jste se zúčastnil v Klubu Fiducia besedy pod názvem Bude mít Ostrava Černou kostku? za účasti jednoho z autorů projektu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny Ing. arch. Ladislava Kuby, člena poroty architektonické soutěže v roce 2004 a současně zastupitele kraje a primátora Opavy Ing. Zbyňka Stanjury, zástupkyně České komory architektů Ing. arch. Mileny Vitoulové a členů petičního výboru Za Černou kostku, podporujícího realizaci novostavby podle projektu vybraného v regulérní architektonické soutěži. Podrobnosti o naší iniciativě, o níž se lze více dozvědět na www.cernakostka.cz, jsme Vám zaslali v dopise ze dne 31. 8. 2008.

Na uvedené besedě jste se odvolával na blíže nespecifikovaná stanoviska nejmenovaných úředníků Ministerstva kultury ČR a náměstků ministra kultury. Údajně tyto nám neznámé postoje mají dokládat přemrštěnou nákladnost projektu Černé kostky např. v porovnání s novostavbami knihoven v Hradci Králové nebo v Praze (Národní technická knihovna). Na Vámi uvedenou cenu, která prý pochází z oněch stanovisek Ministerstva kultury, a to 24.000 Kč za metr krychlový obestavěného prostoru, přítomní diskutující včetně spoluautora projektu museli reagovat a označit to za zcela nesmyslný údaj, který se nezakládá na skutečnosti. Bohužel jste nám nebyl schopen sdělit žádné další podrobnosti, tedy kdo a kdy vypracoval tyto údaje, odlišné od údajů projektu, kdo se jimi zaštiťoval a kdo Vás takto mylně informoval. Proto se na Vás obracíme se žádostí, aby nám takové dokumenty nebo vyjádření byly dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnuty, abychom zjistili, kdo a jakým způsobem nepravdivě informuje o projektu Černé kostky a tudíž nese zodpovědnost za poškozování projektu novostavby knihovny v očích politické reprezentace i veřejnosti. Uvedené dokumenty prosím zašlete na výše uvedené adresy. Děkujeme Vám za pozornost a za odpověď.


S pozdravem za petiční výbor

Martin Strakoš

Odpověď:


Vážený pane,

předmětnou záležitostí jsem se zabýval a zjistil jsem, že Vaše pochybnosti byly oprávněné. Nesprávná částka na 1 m3 obestavěného prostoru byla původně skutečně uváděna Ministerstvem kultury ČR (dále jen "MK ČR"). Chyba vznikla na straně pracovníka MK ČR nesprávným propočtem. Na chybu upozornil MSK a byla sjednána náprava. Bohužel chybný údaj zůstal uveden v podkladových materiálech pana hejtmana, z nichž vycházel při přípravě na výše uvedenou besedu.

Je tedy zřejmé, že pan hejtman použil tento údaj v dobré víře. Jistě chápete, že vzniklá situace nás velice mrzí a upřímně se omlouváme.


Pro úplnost ovšem uvádím, že s přehodnocením postoje ke stavbě MSVK v Ostravě však výše uvedená skutečnost nemá souvislost. Rozhodnutí o úspornější variantě stavby knihovny bylo provedeno především s přihlédnutím k celkovým očekávaným disponibilním finančním zdrojům a výraznému nárůstu provozních nákladů nové knihovny, nikoliv na základě nějakého jednotlivého ukazatele o obestavěném prostoru.


Věřím, že mé vysvětlení přijmete a pochopíte. Ještě jednou se všem účastníkům besedy jménem pana hejtmana omlouvám.

Informaci zpracoval: 2. 10. 2009, Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje pro sociální věci a kulturu

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/106_08.html] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |