Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

KRAJSKÝ ÚŘAD MSK TRADIČNĚ USPOŘÁDAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tisková zpráva MSK – KRAJSKÝ ÚŘAD MSK TRADIČNĚ USPOŘÁDAL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, středa, 28. října 2009

Státní svátek a volnou středu 28. října využilo vedení MSK k uspořádání již tradičního, pátého Dne otevřených dveří na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Občané, kteří zavítali v tento den na KÚ, měli možnost navštívit běžně nepřístupné prostory úřadu, diskutovat s hejtmanem Jaroslavem Palasem a dalšími členy vedení Moravskoslezského kraje. O prohlídku budovy a hlavně o setkání s vedoucími představiteli kraje projevilo zájem přibližně 250 občanů, předpokládáme z našeho kraje. V loňském roce se přišlo podívat na úřad přibližně 400 návštěvníků. Dnes probíhal také den otevřených dveří na Magistrátu města Ostravy a to bylo určitě důvodem proč je v letošním roce účast menší.

V průběhu prohlídky byly, z řad návštěvníků, vznášeny různé dotazy týkající se například provozu úřadu.

Na závěr každé prohlídky proběhla "diskuse", která se konala v sále zastupitelstva s hejtmanem Jaroslavem Palasem a jeho náměstky. Občané se dotazovali na informace k výstavbě nové vědecké knihovny, byl vznesen dotaz na hrazení poplatků v lékárnách, další dotazy byly k problematice životního prostředí, cestovního ruchu, ale také se týkaly dopravy jak automobilové, tak i železniční. Několikrát zaznělo poděkování za příjemně strávené dopoledne a dobrou organizaci celé akce.

Lidem, kteří se přišli podívat na krajský úřad, byli k dispozici zkušení průvodci. V průběhu čtyřicetiminutové prohlídky seznamovali hosty s tím, co mohou na úřadu vyřídit. Tradičně už ve foyer každý účastník obdržel propagační materiály s informacemi a tipy na výlety po našem regionu. Zájem byl také o techniku, kterou předváděli před budovou úřadu hasiči, záchranáři a policisté.

V úplném závěru prohlídky byla pro návštěvníky připravena výstavka výrobků příspěvkové organizace BENJAMIN. Tyto výrobky vytvářely děti s postižením a zakoupením si některého s výrobků mohli občané dobrovolně přispět na charitu.

Kraj jako územně správní celek vznikl 1. ledna 2000 pod názvem"Ostravský". K 31. květnu 2001 byl přejmenován na "Moravskoslezský kraj". Nyní spravuje celkem 299 obcí, z toho 22 s rozšířenou působností. S počtem obyvatel přes jeden a čtvrt milionu je nejlidnatějším regionem v České republice. Krajský úřad v současnosti zaměstnává 664 lidí, v 16 odborech. Věkový průměr zaměstnanců je přibližně 38 let, kolem 73% z nich má vysokoškolské vzdělání. Hejtman kraje Jaroslav Palas je ve funkci první volební období. Kraj má 11 radních a 65 zastupitelů.

Zpracovala: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |