Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Informace dle zák. 106/1999 Sb. – žádost č. 3 (MSK)

Žádost o zaslání dokumentů, které dokládají „zdvojnásobení provozních nákladů na chod MSVK“ a
žádost o zaslání kompletní studie provozních nákladů MSVK a IPO (roční náklady provozu MSVK a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011), která byla vypracována pro potřeby MSK.

Požadované informace:


V článku: Černý, Jiří: Projekt vědecké knihovny odhalil předražení zakázky, Haló noviny, 10.
11. 2009 je otištěno prohlášení tiskové mluvčí krajského úřadu: „Dalším argumentem, proč si
nemůžeme dovolit výstavbu tohoto projektu, je předpokládané zdvojnásobení provozních
nákladů na chod MSVK, včetně parkovacího objektu. Bylo by nezodpovědné do budoucna
zatížit rozpočet kraje obrovskými fixními náklady na provoz vědecké knihovny, které převyšují
výrazně standardní náklady na provoz jiných takovýchto zařízení v ČR“. Žádám dle zák.
160/199 Sb. o zaslání dokumentů, které dokládají „zdvojnásobení provozních nákladů na
chod MSVK“.

Zároveň žádám o zaslání kompletní studie provozních nákladů MSVK a IPO (roční náklady
provozu MSVK a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011), která byla vypracována pro potřeby
MSK.

V Ostravě 7. 12. 2009 | Jaroslav Němec


Odpověď:

MSK 206050/2009   
Sp. m.:    EP/36H7/2008/Trn    108.3 V10   
Vyřizuje:    Ing. Aleš Trnka   
Odbor.    Odbor evropských projektů   
Datum:    2009-12-21   

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Krajský úřad Moravskosiezkeho kraje, odbor evropských projektů (dále „krajský úřad"), obdržel dne 7. 12. 2009 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentů, které dokládají zdvojnásobení provozních nákladů na chod Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (dále jan „MSVK") a dále o zaslání kompletní studie provozních nákladů MSVK a Integrovaného parkovacího objektu (dále jen „IPO") (roční náklady provozu MSVK a IPO v 1. roce provozu, tj. v roce 2011), která byla vypracována pro potřeby Moravskoslezského kraje.

Ve věci Vaší žádostí krajský úřad sděluje, že jediným podkladem, ze kterého byla predikovana výše provozních nákladů na chod MSVK je uvedená studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště. Studie byla zpracovaná v únoru 2008 společností PRO-ARK, s.r.o. Jejím úkolem a cílem bylo nalézt a definovat optimální model budoucího technického provozu nové budovy, analyzovat provozní nároky a náklady jednotlivých odborných provozů, provozních technologií, jejich vazby a propojení a stanovit optimální nároky a potřeby technického provozu a údržby jak v personálních a kvalifikačních, tak i ve finančních a dalších ekonomických  ukazatelích.

V závěrečném shrnutí studie je pak k provozně technickým nákladům nezbytným k provozu budovy knihovny a podzemního parkoviště přičleněna i kapitola nákladů potřebných k provozu knihovny jako odborné instituce. Podkladem pro zpracování této studie byly údaje realizačního projektu budovy MSVK (generální projektant: Kuba, Pilař architekti, Brno), projekt pro zadání stavby IPO (generální projektant: Hutní projekt Ostrava, a.s.) a dále koncepční a jiné materiály MSVK, především výroční zprávy za léta 2000 - 2006 volně dostupné na webových stránkách Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace http://www.svkos.cz/.
.

Studii provozních nákladů na základě Vašeho požadavku přikládáme jako přílohu.

S pozdravem
Ing. Hynek Orság
vedoucí odboru evropských projektů

Příloha - Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště.


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |