Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie byla zpracovaná v únoru 2008 společností PRO-ARK, s.r.o. Jejím úkolem a cílem bylo nalézt a definovat optimální model budoucího technického provozu nové budovy, analyzovat provozní nároky a náklady jednotlivých odborných provozů, provozních technologií, jejich vazby a propojení a stanovit optimální nároky a potřeby technického provozu a údržby jak v personálních a kvalifikačních, tak i ve finančních a dalších ekonomických ukazatelích.

V závěrečném shrnutí studie je pak k provozně technickým nákladům nezbytným k provozu budovy knihovny a podzemního parkoviště přičleněna i kapitola nákladů potřebných k provozu knihovny jako odborné instituce.

 

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Kompletní studie v PDF zde (96 str./ 576 kB)C. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRO-ARK,

Komplexní náklady na provoz MSVK a IPO

 V úplném závěru studie zbývá shrnout náklady na provoz nové budovy MSVK, náklady na provoz objektu podzemního parkoviště a přičíst k nim i provozní náklady knihovny jako odborné instituce, tj. mzdové náklady dborných pracovníků, náklady na nákup knih, služeb a další. Získáme tak představu o komplexních provozních nákladech MSVK v Ostravě a podzemního parkoviště, které bude volnou součástí nové budovy knihovny.

Údaje o provozních technických nákladech nové budovy MSVK a IPO jsou převzaty z předchozích dílčích závěrů studie; provozní náklady knihovny jako odborné instituce nám byly zadány vedením MSVK v Ostravě (viz příloha č. 18).

Následující přehled a sumarizace nákladů jsou uváděny v klasifikaci ISPROFIN.

Komplexní provozní náklady MSVK a IPO v roce 2011

Věcné členění Provozní náklady v roce 2011 (Kč)
Budova MSVK Objekt IPO MSVK Celkem
50 011 Platy 2 768 016
24 641 000 27 409 016
50 012 Ostatní platby a ostatní osobní nákl.

200 000 200 000
50 013 Povinné pojistné placené zaměsnavaltelem 968 806
8 624 000 9 592 806
500 019 Jiné mzdové náklady

1 391 000 1 391 000
50 01s Mzdové náklady celkem 3 736 822 0 34 856 000 38 592 822

50 021 Nákup materiálu 882 923 119 632 8 900 000 9 902 555
50 022 Nklady na studenou vodu 902 291 14 126
916 417
50 023 Náklady na teplo 3 850 447

3 850 447
50 025 Náklady na el. energii 9 540 236 3 572 883
13 113 119
50 027 Náklady na pohonné hmoty a maziva 56 048

56 048
50 029 Náklady na ostatní paliva a energie 62 988

62 988
50 02s Náklady na mat., vodu a energie celkem 15 294 933 3 706 641 8 900 000 27 901 574

50 039 Náklady na služby ostatní 1 922 461 1 289 790 2 765 000 5 977 251
5003s Náklady na nákup služeb celkem 1 922 461 1 289 790 2 765 000 5 977 251

50 046 Náklady obnovy provoz.soub.jiných než ICT 1 444 361 705 881
2 150 242
50 04s Náklady budov a staveb celkem 1 444 361 705 881 0 2 150 242

50 052 Náklady obnovy dopravních prostředků 43 709

43 709
50 054 Náklady obnovy strojů a zařízení ICT 218 545

218 545
50 056 Náklady obn.strojů a zařízení jiných než ICT

200 000 200 000
50 05s Náklady na stroje, zařízení celkem 262 254 0 200 000 462 254

50 062 Náklady obnovy programového vybavení 1 639 091

1 639 091
50 06s Náklady na nehmotný majetek celkem 1 639 091 0 0 1 639 091

50 079 Jiné výše neuvedené nákl. realizace akce 7 212
794 000 801 212
50 07s Ostatní náklady celkem 7 212 0 794 000 801 212

50 09s Náklady realizace akce celkem (Kč) 24 307 134 5 702 312 47 515 000 77 524 446

SEZNAM PŘÍLOH:

 1. Graf rozložení provozních nákladů nové budovy MSVK
 2. Tabulka nákladů na revize techn. zařízení nové budovy MSVK
 3. Tabulka materiál. nákladů techn. provozu nové budovy MSVK
 4. Tabulka oprav nové budovy MSVK
 5. Tabulka životnosti světelných zdrojů nové budovy MSVK
 6. Tabulka spotřeby elektrické energie nové budovy MSVK
 7. Plán revizí vyhrazených techn. zařízení nové budovy MSVK
 8. Plán preventivní údržby a odborného servisu nové budovy MSVK
 9. Úklidové plochy interiéru nové budovy MSVK

 10. Tabulka nákladů na revize technických zařízení IPO
 11. Tabulka materiálových nákladů techn. provozu  IPO
 12. Tabulka oprav IPO
 13. Tabulka životnosti světelných zdrojů IPO
 14. Tabulka spotřeby elektrické energie IPO
 15. Plán revizí vyhrazených technických zařízení IPO
 16. Plán preventivní údržby a odborného servisu technologií IPO
 17. Úklidové plochy IPO

 18. Předpoklad provozních nákladů MSVK (jako instituce) v r. 2011
 19. Provozní náklady MSVK v 1. – 10 roce provozu (2011 – 2020)


Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |