Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Zastupitelstvo MSK, 17. 2. 2010

Z 10. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaného dne 17. 2. 2010 v zasedací síni krajského úřadu
[...]

K materiálu č. 5
Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"

Předkladatel materiálu: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

Diskuse:

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že z materiálu není úplně jasné, zda budou u uvedené akce navrhovány změny jen ve dvou patrech interiéru a zda se rada kraje přiklání k původně projektované částce - jak se dočetl, jednalo by se nyní tedy o částku ve výši 1 miliardy 100 tis. Kč,

Ing. Jaroslav Palas - poznamenal, že náměstek hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomír Recman přijde dnes na zasedání z rodinných důvodů později,

RSDr. Karel Kuboš - sdělil, že uvedený materiál byl projednán ve finančním výboru za přítomnosti náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, kde byla posuzována celá záležitost komplexu ve vztahu i k tomu původnímu návrhu, a po vyjasnění všech záležitostí předkládá finanční výbor dnes doporučující stanovisko ke schválení předloženého návrhu usnesení,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - dotázal se rovněž, kolik budou objekty garáží stát, kdy a jak bude vybrán dodavatel této stavby, jaký bude právní vztah mezi majitelem garáží a knihovnou a jak to bude s parkováním pro návštěvníky knihovny,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že rada kraje přistoupila k přehodnocení celého projektu, kdy autoři původního projektu přistoupili k projektování vnitřního uspořádání, a to tak, že místo původně plánovaných tří kanceláří ředitelky, její zástupkyně a asistentky v celém 10. patře by byla umístěna katedra cizích jazyků do dvou pater budovy; samozřejmě dojde i k dalším úpravám, které budou znamenat zlevnění celého projektu,

Ing. Zbyněk Stanjura - poznamenal, že se tedy bude stavět tzv. "černá kostka", která byla původně navržena, což je dobrá zpráva, a konstatoval, že tedy bude uvedený projekt upravovat ateliér "Kuba&Pilař",

Ing. Jaroslav Palas - zopakoval, že každopádně musí dojít k úsporám, což je ten limit bez DPH ve výši 850 mil. Kč,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - souhlasila s tím, aby studenti Vysoké školy báňské byli propojeni se studenty cizích jazyků,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že je to upraveno tak, že provozy se nebudou tzv. křížit,

Mgr. Pavel Drobil - sdělil, že ho na tom celém mrzí to, že to celé zaplatí kraj, a to tím, že bude muset navýšit svůj podíl,

Ing. Zbyněk Stanjura - uvedl, že by byl rád, kdyby byla vždy používána stejná čísla - podle projektové dokumentace je předpokládaná cena projektu necelých 1.100 mld. Kč za objekt knihovny, což je ale s daní obdobná částka, o které se mluví dnes - tj. 850 mil. Kč, ovšem bez DPH,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že neví, proč toto klub ODS kritizuje, když vlastně bývalá koalice zrušila původní soutěž,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že probíhala intenzívní jednání zejména na Ministerstvu kultury a dále jednání s panem architektem Kubou, který na rozdíl od předchozích jednání byl ochoten a schopen přistoupit na výraznější úpravy interiérů i exteriérů,

Ing. Zbyněk Stanjura - poznamenal, že vítá, že se bude "černá kostka" přece jenom stavět, a upřesnil, že uvedená veřejná zakázka byla dříve zrušena právě z důvodu, že nabídka byla vyšší než předpokládaná cena,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - dotázal se, s jakou částkou se počítá pro projekt parkování a jakým způsobem dojde k zaplacení tohoto objektu, zda si tedy kraj bude najímat nějakým způsobem tento objekt, a to samozřejmě vyvolá další náklady, nebo zda nechá občany zaplatit tento parkovací objekt formou nějakých poplatků,

Ing. Josef Jalůvka - vznesl dotaz k datu "únor 2009", které je uvedeno v harmonogramu v předloženém materiálu a týká se podání žádosti na změnu vládního usnesení a změnu registrace - zda to již bylo podáno, nebo zda se jedná o překlep,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - odpověděl, že v materiálu je opravdu překlep a že se jedná o "únor 2010",

Mgr. Pavel Drobil - upozornil náměstka hejtmana kraje Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, že by měl rozlišovat, co jsou to "virtuální peníze",

Ing. Petr Adamec - uvedl, že z pohledu financí jsme stále ve stejných finančních objemech, ale že důležité nyní je, aby byla nadále získána státní dotace, která již byla dohodnuta,

Mgr. Dagmar Horváthová - oznámila, že poruší dohodu klubu ČSSD a bude hlasovat proti, protože se domnívá, že máme spoustu školských objektů, které můžeme za náklady 300 mil. Kč opravit, a že v době Internetu nám tyto opravené objekty poslouží stejně dobře jako "kostka" za 1 miliardu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že nemůže souhlasit s tvrzením Mgr. Pavla Drobila, že v této chvíli hovoříme o "virtuálních penězích",

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - upozornil, že se již dvakrát ptal předkladatele materiálu, kolik bude stát objekt garáží a jakým způsobem se zaplatí,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, že co se týká garáží, byly na ně rozpočtovány prostředky ve výši 300 mil. Kč, a že již uváděl, že se vytváří banka PPP projektů, tzn. že i tento projekt bude vložen do této banky a budou se o ni ucházet soukromí investoři se svými soukromými privátními prostředky,

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - poznamenal, že PPP projekt se musí nějak zaplatit, buď nájmem, nebo to zaplatí návštěvníci knihovny,

Ing. Jaroslav Palas - odpověděl, to zaplatí návštěvníci knihovny,

PhDr. Jaroslava Wenigerová - uvedla, že pro ni je důležitý výsledek, že se "černá kostka" bude stavět,

PaedDr. Hana Nováčková - sdělila, že i když se jí osobně "černá kostka" vůbec nelíbí, bude hlasovat pro, a dala návrh na ukončení diskuse,

Ing. Jaroslav Palas - dal hlasovat:

[...]

[zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zzapis40.html] 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |