Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Tisková zpráva MSK 21. 5. 2010

Do financování investiční akce Moravskoslezské vědecké knihovny budou zapojeny prostředky státního rozpočtu v původní výši 490 mil. Kč. Použití finančních prostředků schválila vláda ČR svým usnesení č. 351 z května 2010. Odhad celkových nákladů na stavbu dnes činí zhruba 1,1 miliardy korun. Výstavba bude realizována podle projektu brněnských architektů Kuby a Pilaře, který vítězně vyšel ze soutěže o návrh v roce 2004.


Do projektu je nyní nutné zapracovat změny vnitřních dispozic, které přináší jak návrh úspornějších stavebně-technických řešení, tak vstup nového partnera VŠB-TU Ostrava. Po úpravách projektu proběhne formou veřejné zakázky výběr zhotovitele. Je reálné, že do podzimu 2011 by mohla být stavba „Černé kostky“ zahájena.

 

Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě patří k prioritám současného vedení Moravskoslezského kraje. Rada kraje v minulém volebním období v září 2008 zrušila výběrové řízení na zhotovitele novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a zastavila realizací projektu tzv. Černé kostky. Rozhodujícím důvodem bylo, že všechny nabídky na zhotovitele stavby podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a rovněž alokované zdroje na celý projekt ve výši 1,5 mld. Kč.

Nové vedení kraje připravilo úspornější variantu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. Záměr schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 17. února 2010. Následovalo intenzívní jednání na ministerstvu kultury a ministerstvu financí s cílem změnit usnesení vlády ČR č. 288 z roku 2008.

Vláda ČR v minulém týdnu přijala usnesení č. 351, kterým schválila Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury ČR navrženou úspornější variantu novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

 

Obohacený projekt využití připravované stavby je stimulem k užšímu propojování aktivit vzdělávacích institucí, působících na území kraje. Nový prostor pro soustředěnou jazykovou výuku vysoké školy vytváří synergický efekt s posláním vědecké knihovny.

Zpracoval/a: Bc. Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/moravskoslezska-vedecka-knihovna-v-ostrave-8112/Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |