Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Žádost 2/2011 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

"Krajský úřad sděluje, že k dnešnímu dni Moravskoslezský kraj neobdržel žádné písemné nabídky soukromých společností [...] a doposud ani definitivně neopouští projekt výstavby tzv. Černé kostky"

Informace zpracoval: 25. 1. 2011, Ing. Štěpán Hendrych, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 25. 1. 2011


Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí informací týkající novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (MSVK), především je požadováno zaslání všech nabídek vč. příloh na řešení výstavby MSVK, které Moravskoslezský kraj dostal.

Poskytnuté informace:

Krajský úřad sděluje, že k dnešnímu dni Moravskoslezský kraj neobdržel žádné písemné nabídky soukromých společností a z tohoto důvodu nelze Vašemu požadavku vyhovět. Pokud byla existence takovýchto nabídek prezentována hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem, nebo tiskovou mluvčí Bc. Šárkou Vlčkovou, jednalo se pouze o nabídky prezentované ústní formou. Jak jsme již uvedli v našem minulém dopise, Moravskoslezský kraj dosud nepreferuje žádnou ze zmiňovaných nabídek na výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (viz. předchozí odpověď MSK ze dne 19. 1. 2011) a doposud ani definitivně neopouští projekt výstavby tzv. Černé kostky, tedy projekt na výstavbu vědecké knihovny dle veřejné soutěže o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Moravskoslezský kraj však i nadále považuje řešení neuspokojivé situace MSVK za jeden ze svých hlavních cílů.

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/novostavba-moravskoslezske-vedecke-knihovny-v-ostrave-14605/
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. 1. 2011:

V odpovědi dle zák. 106/1999 Sb. z 19. 1. 2011 uveřejněné na http://cernakostka.cz/index.php?petice=kraj&detail=50 a na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/novostavba-moravskoslezske-vedecke-knihovny-v-ostrave-14487/ jsem dostal informace, „že taková nabídka nebyla od žádné z Vámi zmiňovaných společností Moravskoslezskému kraji oficiálně a v písemné podobě předložena.“ Dále jsem dostal v této odpovědi informace o „využití objektu koksovny v Dolní oblasti Vítkovic pro potřeby knihovny“. Ve zprávě ČTK uveřejněné mj. na http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=9536 je sdělení mluvčí hejtmanství Šárky Vlčkové, že „jde o jednu ze tří nabídek na řešení výstavby vědecké knihovny, které kraj doposud dostal.“ Hejtman Jaroslav Palas 22. 12. 2010 před novináři hovořil o nabídkách „dvou developerských firem, které jsou připraveny v rozsahu půl miliardy korun postavit pro Moravskoslezský kraj knihovnu, krajskou knihovnu, s tím, že bychom v horizontu nějakých let tu částku spláceli těmto developerům.“ Z předchozího vyplývá existence nabídek několika soukromých společností na řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.Žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání všech nabídek vč. příloh na řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které Moravskoslezský kraj dostal.V případě, že žádně nabídky Moravskoslezský kraj nedostal, žádám dle zák. 106/1999 Sb. o informaci proč byly tyto nabídky několika soukromých společností veřejně prezentovány hejtmanem Jaroslavem Palasem a mluvčí hejtmanství Šárkou Vlčkovou.


Jaroslav Němec, 21. 1. 2011 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |