Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Souhrnné požadavky na užitkové plochy a prostory

Užitné plochy prostor označeny „min.“ jsou závazné a nesmí být zmenšeny. Plochy bez označení jsou doporučené, byly vypočteny s ohledem na potřebu uživatelských míst, umístění knihovního fondu, zaměstnance, plánovanou techniku, atd.

Plochy označené „ * “ jsou zcela orientační. Umístění do podlaží není v t tomto materiálu řešeno vyjma P. P.

Návrhy sociálního zázemí pro zaměstnance a sociálního zařízení pro veřejnost nebyly v materiálu měněny. Vycházely z předchozího návrhu uživatele, který počítal se čtyřpodlažním objektem knihovny. Předpokládá se jejich úprava dle příslušných norem.

Počet zaměstnanců byl redukován dle požadavků investora na 85 osob, přičemž se předpokládá, že ostraha objektu, většina úklidových prací v budově, údržba zeleně a čištění knihovního fondu budou zajištěny externí službou. U dalších redukcí plánovaného personálního obsazení se předpokládá jejich dočasnost (např. personalista či kumulace funkce správce budovy a elektrikář).


P. P.

m2

zaměstnanci

Sklady knihovního fondu včetně třídičky a manipulačního prostoru

min. 3740 závazné

4

Trezorová místnost

15 *

 

Garáže 2 služebních vozů

60 *

1

(1 vjezd pro nákladní auto do knihovny vedle garáže)

Úschovna bicyklů pro zaměstnance

(Prostor oddělen jen pletivem)

30 *

 

Údržbářské dílny (2 * 25)

50 *

1

Úklid včetně parkování uklízecích strojů

30 *

3

Prostor pro nádoby na odpad

30 *

 

Technický prostor

400 *

 

Sociální zázemí

50 *

 N. P.

m2

zaměstnanci

Před kontrolním bodem: vrátnice, referenční služba, registrace uživ., pokladna, vracení dok., výstavní prostor, kavárna, veřejný internet, stánek pro prodej informačních a propagačních materiálů, šatna a skříňky na zavazadla, soc. zařízení pro veřejnost,Vrátnice

(S telefonní ústřednou, EZS, EPS, monitory centrálního kamerového systému, ...)

20 *

 

Referenční služba, registrace čtenářů, centrální pokladna, stánek pro prodej informačních a propagačních materiálů. Knižní výtah nebo dopravník.

min. 600 závazné

5

Vracení dokumentů (2 automaty a pult na vracení)

min. 30 závazné

2

Výstavní prostor

(Prostor viditelný z vrátnice)

min. 100 závazné

 

Literární kavárna

(Pro cca 40 návštěvníků)

150

 

Veřejný internet

(10 míst ke stání + 1 místo pro handicapované, na vnější zdi 2 informační kiosky)

25

 

Šatna s obsluhou (500 věšáků) a podatelna pošty

60 *

2

Ukládací samoobslužné skříňky (100 ks)

15 *

 

Digitalizační pracoviště

40

2

Reprografická a knihvazačská dílna

80

2

Místnost se sterilizátorem knihovního fondu

20

 

Sociální zařízení pro veřejnost

(WC, umývárny - nejnutnější)

30 *

 

Půjčovna dokumentů ze skladu

(Výpůjční pult se 2 místy, 15 stanic s přístupem do katalogu, regály na připravené publikace, 1 výpůjční automat, křesílka pro čtenáře)

min. 110

závazné

2

Pracoviště MVS včetně cirkulace

20

1

Pracoviště k vyřizování elektronických požadavků

(Stačí oddělit zástěnou.)

20

 

2

 

Kancelář vedoucího půjčoven

20 *

1

Volný výběr

(Pětipolicové regály pro 300.000 svazků, 4 výpůjční automaty, 60 studijních míst z toho 30 stanic s přístupem ke katalogu, pulty pro informační službu)

min. 2930

závazné

6

Sociální zázemí pro zaměstnance

(Kuchyňka, WC, umývárny)

80 *

 

N. P.

m2

zaměstnanci

Sociální zařízení pro veřejnost

50 *

 

Studovna periodik a čítárna denního tisku

40 míst k sezení, 3.600 titulů periodik ve volném výběru, výpůjční pult)

410

2

Všeobecná studovna

(40 míst k sezení, příručka s cca 5.000 knihovními jednotkami ve dvojitých regálech s pěti paprsky)

120

2

Specializované studovny

(50 míst k sezení, studovna regionálních dokumentů, studovna pro zrakově postižené uživatele, evropská knihovna, oborové studovny, studovna norem, patentů, obchodně-ekonomické informace, 10.000 svazků ve dvojitých regálech s pěti paprsky)

280

4

Studovna elektronických zdrojů a audiovizuálních dokumentů včetně prostoru pro rešeršní službu (10 kabin pro samostudium jazyků, 35 stanic ke studiu elektronických zdrojů malý sklad pro elektronické dokumenty)

200

2 (osoby z bibliografického oddělení)

Hudební oddělení

15 relaxačních křesel s přípojkami na poslech hudby spouštěné v obslužném pultu, volný výběr zvukových dokumentů, váledla

235

2

2 týmové studovny pro 15 osob

80

 

10 uzaviratelných studoven pro 1 osobu

40

 

Kancelář vedoucího studijních služeb

20 *

1

Kancelář knihovníků

30

 

Sociální zázemí pro zaměstnance

(Kuchyňka, WC, umývárny)

80 *

 

Sociální zařízení pro veřejnost

50 *

 

Konferenční sál pro 100 osob

(K sálu i školicí místnosti samostatné vstupy z nechráněné zóny. Nábytek v konferenčním sále mobilní, nutno počítat se skladem nábytku. Počítat s umístěním mobilní tlumočnické kabiny.)

240

 

Školicí místnost pro 30 osob

(Místa vybavena výpočetní technikou)

120

 

Sociální zařízení pro oba sály a kuchyňská linka

50 *

 

Bibliografické pracoviště

(Čtyřpolicové regály pro cca 1.000 svazků, nutná plocha pro excerpci dokumentů)

60

4

Kancelář vedoucího

20 *

1

Oddělení služeb knihovnám

(1.000 svazků v příruční knihovně, místo pro časté konzultace)

40

3

Kancelář vedoucího

20 *

1

N. P.

m2

zaměstnanci

Oddělení akvizice a ochrany knihovního fondu

(Přírůstkový, úbytkový a místní katalog 32 m2, odkládací prostor na knihovní fond. Oddělení akvizice knihovního fondu vedle oddělení zpracování knihovního fondu – jmenné zpracování)

150

8

Kancelář vedoucího

20 *

1

Oddělení zpracování knihovního fondu – jmenné zpracování + autority

(Odkládací prostor na knihovní fond)

80

5

Oddělení zpracování knihovního fondu – věcné zpracování + autority

(Vedle pracoviště jmenného zpracování. Odkládací prostor na knihovní fond)

60

4

Kancelář vedoucího

20 *

1

Oddělení automatizace

(Prostor na zkoušení nové techniky)

40

3

Centrum automat. knihovního systému

(Klimatizovaný prostor pro servery)

30

 

Kancelář vedoucího

20 *

1

Sklad výpočetní techniky a materiálu

(Vedle oddělení automatizace)

30

 

Správce budovy

(První kancelář při vstupu do podlaží. Častá jednání.)

20 *

1 (současně elektrikář)

Účtárna

(Vedle ekonoma a správce)

40

3

Ekonom – vedoucí

20 *

1

Sklad materiálu (Vedle účtárny.)

30

 

Personalista

20 *


Kancelář - rezerva

20 *

 

Spisovna

50

 

Ředitelna

35 *

1

Sekretariát (Vedle ředitelny.)

30

1

Malá zasedací místnost

(Vedle ředitelny, pro 15 až 20 osob)

60

 

Zástupce ředitele

25 *

1

Sociální zázemí pro zaměstnance

(Kuchyňka, WC, umývárny)

80 *

 

Celkem

11780 (z toho 470 sociální zázemí a zařízení)

85
Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |