Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Žádost 1/2012 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

K dnešnímu dni Moravskoslezský kraj obdržel jednu písemnou nabídku soukromé společnosti, jejíž grafickou část nabídky přikládáme jako přílohu této odpovědi (viz níže v příloze).

Pokud byla existence jiných nabídek prezentována hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem, nebo tiskovou mluvčí Bc. Šárkou Vlčkovou, jednalo se pouze o nabídky prezentované ústní formou.

Dále sdělujeme, že Moravskoslezský kraj dosud „neopouští“ projekt novostavby MSVK v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z roku 2004, tzv. Černé kostky a i nadále považuje řešení neuspokojivé situace MSVK za jeden ze svých hlavních cílů.


Více informací zde: verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/novostavba-moravskoslezske-vedecke-knihovny-v-ostrave-23231/


znění odpovědi:

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny - poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůVážený pane Němče,
Moravskoslezký kraj, krajský úřad, obdržel dne dne 27. 2. 2012 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V podání je požadováno poskytnutí následujících informací:

Zaslání všech materiálů vč. příloh a nabídek soukromých společností vč. příloh na řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které Moravskoslezský kraj má k dispozici.

Žádost o podání informace zda MSK opouští projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z r. 2004, tzv. Černé kostky,

Ve věci Vaší žádosti krajský úřad sděluje, že:
k dnešnímu dni Moravskoslezský kraj obdržel jednu písemnou nabídku soukromé společnosti, jejíž grafickou část nabídky přikládáme jako přílohu této odpovědi.
Pokud byla existence jiných nabídek prezentována hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palašem, nebo tiskovou mluvčí Bc. Šárkou Vlčkovou, jednalo se pouze o nabídky prezentované ústní formou.


Dále Vám sdělujeme, že Moravskoslezský kraj dosud „neopouštf projekt novostavby MSVK v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z roku 2004, tzv. Černé kostky a i nadále považuje řešení neuspokojivé situace MSVK za jeden ze svých hlavních cílů.

Moravskoslezský kraj ve věci Vámi požadovaných informací vyhověl z části, a to zasláním přiložené grafické části nabídky spolu se zasláním informace o stavu, zda Moravskoslezský kraj opouští projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z roku 2004, tzv. Černé kostky.

V části žádosti o informace týkající se zaslání všech nabídek soukromých společností Moravskoslezský kraj žádosti nevyhověl, a to z důvodů uvedených v Rozhodnutí ze dne 13. 3. 2013, č.j. MSK 37120/2012, které tvoří přílohu této odpovědi.

Ing. Milan Novotný
vedoucí odboru investičního a majetkového

Rozhodnutí, č.j. MSK 37120/2012

Související dokumenty

příloha (formát pdf, velikost 2862 kB)


znění žádosti:


Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 2. 2012:


V článku Chlebounová Miroslava: Na Černou kostku kraj nemá peníze. Šanci má koksovna, MS Deník z 15. 12. 2011 (on-line: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/cerna-kostka-nebude-kraj-na-ni-nema-penize.html) se píše, že "hejtman Palas dodal, že nynější politická reprezentace kraje navrhne a připraví svým nástupcům tři varianty řešení dva developerské projekty, o kterých se nyní jedná, a také možnost financovat stavbu vědecké knihovny z evropských peněz, které do Moravskoslezského kraje přišly na přeměnu Dolní oblasti Vítkovic."


Žádám dle zák. 106/1999 Sb. o zaslání všech materiálů vč. příloh a nabídek soukromých společností vč. příloh na řešení výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které Moravskoslezský kraj má k dispozici.


Dále žádám dle zák. 106/1999 Sb. o informaci zda MSK opouští projekt novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě dle výsledku architektonické soutěže z r. 2004, tzv. Černé kostky.

V případě, že žádně nabídky Moravskoslezský kraj nedostal, žádám dle zák. 106/1999 Sb. o informaci proč byly tyto nabídky několika soukromých společností veřejně prezentovány hejtmanem Jaroslavem Palasem a mluvčí hejtmanství Šárkou Vlčkovou.


Děkuji, s pozdravem

Jaroslav Němec, 27. 2. 2012 

Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |