Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Dokumenty a zprávy:

Přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě a Moravskoslezská vědecká knihovna

Informace dle 106/1999 Sb. za rok 2014: Přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě a Moravskoslezská vědecká knihovna

Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací na níže uvedené otázky.

Poskytnuté informace:

„V jaké fázi je přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě a zdali bude realizována verze podle architekta J. Pleskota?“

Příprava akce je ve stádiu projednávání projektové dokumentace pro územní řízení pro umístění stavby „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století v Ostravě“.  Zpracovaný stupeň projektová dokumentace vychází z architektonické studie, zpracované Ing. arch Josefem Pleskotem.

„Dotaz směřuji k Moravskoslezské vědecké knihovně, jestli se tímto problémem nějak zabýváte?“

Ano, Rada Moravskoslezského kraje se ve svém Programovém prohlášení na období 2013 – 2016 zavázala, že bude řešit získání vlastního sídla pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě za podmínky zajištění vícezdrojového financování, zejména s finanční účastí státu. Budeme o řešení problému jednat s ministrem kultury.

Informace poskytla: 31. 3. 2014, Ing. Jitka Koščáková, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury

Zveřejněno dne: 4. 4. 2014Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |