Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Miroslav Novák o Černé kostce

Miroslav Novák o Černé kostce, OstravaBlog.cz,  20. 9. 2012, 11:14

Miroslav Novák o Černé kostce

Volební minirozhovor s kandidátem na hejtmana Moravskoslezského kraje

20. 9. 2012, 11:14 | Rozhovory | Miroslav Novák, otázky kladl Jaroslav Němec

Jako čtvrtý v pořadí odpověděl na otázky k „Černé kostce“ Miroslav Novák, kandidát na hejtmana za ČSSD a současný náměstka hejtmana pro dopravu, životní prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Ve volební kampani v roce 2008 měla ČSSD výstavbu knihovny ve svém volebním programu. Rok po vyhraných volbách řekl Miroslav Novák pro Aktualně.cz, že „když jsme volební program připravovali, nebylo ještě jasné, o jak finančně náročný projekt půjde, nemohli jsme také předvídat rozsah ekonomické krize. Za současné ekonomické recese je investice za jednu a půl miliardy naprosto nereálná.“ Jaký má pohled na věc v roce 2012, si můžete přečíst v dnešním rozhovoru.

Jaký máte názor na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle návrhu známého pod názvem „Černá kostka“ a k situaci, která kolem tohoto projektu v tomto volebním období vznikla?

Projekt Moravskoslezské vědecké knihovny „Černá kostka“ má dlouhodobě mou podporu, nicméně její stavba ve vlastní režii bez dodace je v současné době snížených daňových příjmů, zcela mimo rozpočtové možnosti kraje. Mou snahou bude opětovně dotaci získat a zajistit pro vědeckou knihovnu důstojný stánek.

Projekt „Černé kostky“ již přislíbené dotace měl. Jak se stavíte k „odklonu“ dotace 600 mil. Kč z financí EU určených pro „Černou kostku“ do jiných oblastí? Argumentem premiéra Petra Nečase o zrušení alokace 490 mil. Kč bylo v roce 2010, že „financování projektu poškodilo rozhodnutí kraje vzdát se na tuto stavbu evropských dotací.

Vámi zmíněných 600 mil. Kč bylo alokováno v rámci ROP Moravskoslezsko. To znamená, že prostředky zůstaly v Moravskoslezském kraji a jsou využity v oblasti zdravotnictví a školství. Je potřeba na tomto místě připomenout, že výběrové řízení na realizaci projektu „Černé kostky“ zrušila na sklonku minulého volebního období rada kraje v čele s hejtmanem Tošenovským (ODS) pro náklady, které daleko převyšovaly původní rozpočet.

Budete prosazovat, v případě zvolení do zastupitelstva kraje, nové výběrové řízení na dodavatele stavby, aby se zjistilo jaké jsou aktuální náklady pro realizaci „Černé kostky“? Jaký je Váš názor na architektonické soutěže?

Otázka případného nového výběrového řízení teď ale není na pořadu dne, stejně jako otázka pořádání architektonických soutěží na veřejné budovy. Projekt knihovny je projektem co do rozsahu a významu zcela vyjimečný a mnoho dalších novostaveb se nepřipravuje.

Mám to chápat tak, že kraj již nepřipravuje žádnou významnou investici do novostavby či dostavby, která má takový význam nebo prioritu jako novostavba knihovny, jinak by jste pro architektonickou soutěž byl?

Pakliže součásti závazných podmínek architektonických soutěží bude i konečná cena dle požadavku vyhlašovatele, mají tyto soutěže mou plnou podporu.

Vrátím se k předchozí otázce. Nebylo tedy vhodné, během tohoto volebního období vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele stavby, aby se zjistilo jaké jsou aktuální náklady pro realizaci „Černé kostky“?

Veřejnou zakázku nelze vyhlásit bez finančního krytí, takže alfou i omegou je státní dotace. Závěrem bych rád zdůraznil, že ve všech ostatních krajích uhradil stát výstavbu vědecké knihovny v plné výši.(Otázky kladl Jaroslav Němec, šefredaktor Ostravablog.cz, který je zároveň člen petičního výboru za Černou kostku a kandidát do zastupitelstva Moravskoslezského kraje za Českou pirátskou stranu.)Petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |