Petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004


Tiskové zprávy petičního výboru:

18. 2. 2010 | II. tisková zpráva | Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě

Rozhodnutí vedení Moravskoslezského kraje, přijaté na 10. zasedání krajského zastupitelstva dne 17. února 2010 uskutečnit novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle návrhu známého pod názvem "Černá kostka" vítáme a děkujeme všem občanům, kteří podpořili naši iniciativu a petice z loňského roku za realizaci vítězného návrhu z regulérní architektonické soutěže v roce 2004 (viz www.cernakostka.cz). Chápeme tento krok jako doklad možné pozitivní změny, posilující šance Ostravy stát se opravdu důležitým regionálním centrem vzdělanosti.

Zároveň však upozorňujeme, že neuvážená snaha „šetřit" na tak důležitém projektu může vést ke karikování původního záměru. Takový přístup ukazuje na přetrvávající utilitarismus k architektuře veřejných institucí, proto apelujeme na vedení krajského úřadu, aby postupovalo uvážlivě a aby ve spolupráci s ostatními institucemi a státními orgány hledalo další možnosti financování stavby v její úplnosti. V průběhu loňské diskuse se totiž ukázalo, že projekt je cenově v rámci zamýšlené kapacity srovnatelný s obdobnými realizacemi na území České republiky. Proto je třeba v tisku prezentovaná tvrzení o předražení projektu a o luxusních podlažích s kancelářemi označit za záměrně zavádějící a škodlivá, navíc útočící na funkčnost knihovny. Tyto nejasně formulované zprávy lze vztáhnout například k volnému výběru knih s třemi knihovnickými body, ale i k jiným funkčním součástem jako jsou přednáškové nebo výstavní prostory, což ve světě, ale i u nás bývá běžnou součástí každé významné knihovny. K tomu poznamenáváme, že v uvedeném krajském rozhodnutí se vůbec nehovoří o využití dotace z prostředků Evropské unie ve výši 600 milionů Kč. Ta byla získána právě na novostavbu vědecké knihovny. Nyní se ale ukazuje, že výdaje bude muset uhradit pouze kraj a stát, potažmo jiní participující, ale to nelze svalovat na projekt. To je otázka politického rozhodnutí nynějšího vedení kraje o jiném využití evropských prostředků.

Zároveň připomínáme, že případy, kdy se na veřejné stavbě šetřilo, známe i v Ostravě a ne zrovna z dobré stránky. Vede to nakonec k dodatečným nutným úpravám a přístavbám k již hotovému objektu, takže neuváženě zjednodušená a zdánlivě „levnější“ novostavba bývá ve výsledku podstatně dražší než by byla stavba podle původního takzvaně „předraženého" projektu! Z tohoto hlediska nevnímáme zmíněné krajské rozhodnutí jako jednoznačné, neboť v postoji krajského úřadu je stále řada neznámých. Dle našeho názoru je nyní třeba udělat vše pro to, aby novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě byla realizovaná v úplnosti a kvalitně, což bude záležitostí souhry krajského úřadu jako stavebníka nejen s autory projektu a následně se stavebními firmami, ale i s dalšími státními i regionálními subjekty. Teprve to rozhodne, zda dobrý návrh bude ve výsledku i dobrou realizací a zda novostavba knihovny bude příkladem kvalitní architektury a kulturním činem nebo nikoli.

Za občanskou iniciativu: Martin Strakoš, Jaroslav Němec, Antonín Dvořák

21. 6. 2009 | I. tisková zpráva | Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě

Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě zveřejnila na internetových stránkách
www.cernakostka.cz 16. 6. 2009 výzvu k petici za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny
v Ostravě podle vítězného projektu z veřejné architektonické soutěže z roku 2004. Během pěti dnů
podepsalo petici téměř dva tisíce signatářů.

Na tiskové konferenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 17. 6. 2009 prohlásil hejtman
Ing. Jaroslav Palas, že novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny podle schváleného projektu
nelze reálně postavit za méně než dvě miliardy korun. Jak se petiční výbor informoval, je tento údaj
dle projektantů v rozporu s finálním rozpočtem. Zpráva prezentovaná hejtmanem Moravskoslezského kraje tedy neodpovídá skutečnosti. Navíc současné vedení Krajského úřadu od svého nástupu do funkcí na podzim loňského roku neiniciovalo žádné jednání s autory vítězného návrhu o dalším možném postupu při realizaci novostavby. Proto je s podivem, že vydává takovéto zprávy. Tyto skutečnosti potvrzují, že naše iniciativa je plně oprávněná a že současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje neřeší otázku výstavby knihovny jako věcný problém a nechce ctít výsledky regulérní architektonické soutěže, a to z jiných, než dosud ventilovaných důvodů.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se tedy obracíme na
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, aby zveřejnil rozpočtové náklady finálního projektu a také
nejnižší nabídku na výstavbu novostavby knihovny, učiněnou v rámci obchodní soutěže o
dodavatele stavby, vyhlášené v srpnu 2008. Na základě toho je možné doložit možnosti financování
výstavby nové knihovny podle současného projektu. Jsme přesvědčeni, že zveřejnění nákladů a
nejnižší nabídky z minulé obchodní soutěže je v zájmu široké veřejnosti i Krajského úřadu a může
to být počátečním krokem v obnoveném procesu jednání o realizaci novostavby knihovny v
intencích petičního prohlášení.

Za petiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

V Ostravě 21. 6. 2009

16. 6. 2009 | Výzva k podpisu petice za stavbu nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje rozhodlo podle sdělení tiskové zprávy z 11. 6. 2009, že nepřistoupí k realizaci již hotového a schváleného projektu novostavby krajské vědecké knihovny na třídě 28. října v Ostravě. Vítězný projekt z regulérní architektonické soutěže, uspořádané krajským úřadem v roce 2004, získal nejen první místo v klání, které je důkazem, že bez transparentního soutěžení neexistuje svobodná společnost, ale současně si získal i naše sympatie.

Je tomu tak proto, že daný projekt považujeme za kvalitní, výrazný a hodný veřejné stavby takového významu, jakým je veřejná knihovna s vědeckým zaměřením. Jsme plně přesvědčeni, že pluralitní společnost si nelze představit bez kvalitního přístupu k různorodým zdrojům informací. Demokracie hodná toho jména musí nabízet takových zdrojů více – mimo jiné i městské, univerzitní, soukromé nebo právě vědecké knihovny, nyní v regionech pod správou krajů. Proto naše občanská a současně politicky nezávislá iniciativa, spojující občany, kteří si uvědomují důležitost knihoven pro rozvoj společnosti, se obrací k nejširší veřejnosti se žádostí o podporu.

Na současné vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem se obracíme s protestem proti nynějšímu postupu a zároveň s požadavkem, aby vedení kraje odvolalo své rozhodnutí ohledně zamítnutí realizace již existujícího a schváleného projektu. Domníváme se, že je potřeba dále jednat o možnostech jeho financování a to jak s Ministerstvem kultury ČR, Evropskou unií, s městem Ostravou, tak i s jinými subjekty. Požadujeme, aby krajský úřad vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby a aby v nejkratším možném termínu zahájil její realizaci.

Dále se s touto peticí obracíme na Evropskou komisi, aby revidovala možnost jiného využití peněz určených pro výstavbu knihovny a na ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha, aby zvážil možnosti, jak podpořit existující projekt. Obracíme se také na primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara, aby svým postojem podpořil projekt, jehož význam pro právě připravovanou akci – Ostrava, evropské město kultury 2015 - ač není její bezprostřední součástí, je nezpochybnitelný.

Ostrava je v oblasti vyšších služeb vědy a kultury v mnohém městem provizorií, městem, které hluboce vězí v minulém století a které se dosud nedokázalo vyrovnat s mnoha problémy své kulturní infrastruktury, zděděnými z dávné i nedávné minulosti. Proto považujeme za důležité postavit se proti vzniku dalšího provizoria a špatného řešení. Navíc je nezpochybnitelný fakt, že zatímco nynější projekt měl být z podstatné části financován z prostředků Evropské unie a státu, nyní krajský úřad počítá s vyplacením získaných peněz na zcela jiné účely a financování knihovny do budoucna hodlá přenést na bedra státu a budoucího krajského rozpočtu. Ve výsledku by tedy údajně „levnější“ budoucí stavba Moravskoslezské vědecké knihovny českého daňového poplatníka mohla vyjít dráž než realizace nynějšího, dle krajského úřadu údajně dražšího projektu. Za připomínku také stojí, že součástí současného projektu je integrovaný parkovací dům, začleněný nad rámec původního vítězného návrhu do stavby na požádání města Ostravy a se souhlasem krajského úřadu. Tím sice vzrostla cena realizace, na druhé straně tento záměr měl přínést městu chybějící parkovací stání, tak důležitá v bezprostředním sousedství Domu kultury města Ostravy. Tyto údaje současné vedení krajského úřadu ve svých argumentech vůbec nezmiňuje, ač zcela mění náhled na údajnou přílišnou nákladnost současného projektu.

S takovým převracením faktů nesouhlasíme. O dobrá řešení je třeba se zasloužit. K tomu může přispět i tato petice – hlas na podporu „Černé kostky“ podle vítězného projektu z regulérní architektonické soutěže od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Děkujeme všem, kteří novostavbu vědecké knihovny v Ostravě – Černou kostku – dle existujícího návrhu touto peticí podporují.

www.cernakostka.czPetiční výbor: Martin Strakoš, Antonín Dvořák, Jaroslav Němec

| vizualizace knihovny © Kuba, Pilař architekti, 2009 | webdesign © Jaroslav Němec, 2009 |